{"total":403,"stores": [ {"name":"ĐL THẾ GIỚI ĐỆM","web_address":" 252R Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.939533985836!2d105.8561871146479!3d20.99506078601671!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac12001df44f%3A0x71689e23b4afb7be!2zMjUyIFAuIE1pbmggS2hhaSwgTWluaCBLaGFpLCBIYWkgQsOgIFRyxrBuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1638268542237!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐL CƯỜNG HƯƠNG","web_address":" 198 Trương Định, Q. Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14900.217884853153!2d105.83854118109156!3d20.99045351124964!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6c078dff8b%3A0x5538804749916d2d!2zMTk4IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTGsMahbmcgTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1638267902391!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐL CỬA HÀNG NỆM","web_address":" 164 Kim Giang, Đại Kim, Q. Hoàn Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14901.194914328318!2d105.80933148108907!3d20.980659212647883!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acf1ef79cd7b%3A0x6cebc2009e168847!2zMTY0IMSQLiBLaW0gR2lhbmcsIMSQ4bqhaSBLaW0sIEhvw6BuZyBNYWksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1638267652340!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐL NỆM DA DA","web_address":" 60 Hàng Điếu, Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14896.000879428952!2d105.8380701811022!3d21.032677205215307!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abbe75ad9097%3A0x658ed469f72dfc88!2zxJDhuqFpIEzDvSBO4buHbSBEYSBEYQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1638267447478!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐL TRẦN MINH","web_address":" 26/63 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9071751151896!2d105.7881351165677!3d21.03639984311628!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab49e1ad08ad%3A0x9f37dd0abf2c773b!2zMjYsIDYzIFh1w6JuIFRo4buneSwgROG7i2NoIFbhu41uZyBI4bqtdSwgQ-G6p3UgR2nhuqV5LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1638266882609!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐL HUYỀN HỒNG","web_address":" Số nhà 30, Ngõ 91 Ngô Thì Sỹ, Vạn Phúc, Hà Đông, Q. Ba Đình, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59590.28639835901!2d105.78293775042523!3d21.01695948960053!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134532d9a82ff57%3A0x8693d0d3f390984a!2zU-G7kSBuaMOgIDMw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633768531162!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBADINH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐL MINH PHƯƠNG","web_address":" 103 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d232.78002663267387!2d105.8131617388468!3d21.013454567358018!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab624ed04fd5%3A0x9ac85ca122186b45!2zMTAzIEzDoW5nIEjhuqEsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1636624497312!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐL ĐỆM MART","web_address":" 310 Trường Chinh, Q. Đống Đa, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.781999894923!2d105.82453931440692!3d21.00137399408967!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac870674e34f%3A0x2d15109fd1683b4e!2zMzEwIMSQLiBUcsaw4budbmcgQ2hpbmgsIEtoxrDGoW5nIFRoxrDhu6NuZywgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633768667252!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"SHOWROOM ĐỆM TỐT","web_address":" Số 5-LK 6D, P. Nguyễn Văn Lộc, Q. Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1751532745357!2d105.7846394551977!3d20.985614914572736!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acc63cbae0ef%3A0xfdd8757b104a72fc!2zxJDhu4dtIFThu5F0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633769078301!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐL MINH PHƯƠNG","web_address":" 97-101 Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.3176903763942!2d105.76984011432764!3d20.97989869482181!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134532fd91e0ce5%3A0xf1f5a9253560844a!2zMTAxIMSQxrDhu51uZyBW4bqhbiBQaMO6YywgVuG6oW4gUGjDumMsIEjDoCDEkMO0bmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642586797964!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐL HÙNG HẰNG","web_address":" 52 Mậu Lương, Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.89192432507!2d105.7922275893831!3d20.95685489083088!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad2fbe646e59%3A0xb2938604d29741ce!2zQ2jEg24gLSBHYSAtIEfhu5FpIC0gxJDhu4dtIFZpa29zYW4gxJDhuqFpIEzDvTogSMO5bmcgSOG6sW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633769288416!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐL THÙY DƯƠNG","web_address":" 547 Nguyễn Văn Cừ, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.581897194116!2d105.88076441464892!3d21.049408985987178!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a978bf5de07b%3A0xeb69a52d85c156f3!2zxJDhuqFpIEzDvSBDaMSDbiBHYSBUaHXhu7MgRMawxqFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1636625670968!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐL THANH PHƯỢNG","web_address":" 73 Ngô Gia Tự, Q. Long Biên, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.372594023371!2d105.88791891464905!3d21.057775785982674!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a99b101b07c3%3A0x45c0b25bc05a7816!2zxJDhuqFpIEzDvSBDaMSDbiwgR2EsIEfhu5FpLCBO4buHbSBUaGFuaCBQaMaw4bujbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1636625891297!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐL NỆM PHÁT ĐẠT","web_address":" 38 Nguyễn Văn Cừ, Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.7230090638595!2d106.6835937142868!3d10.755817862516109!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f0523cde76b%3A0xb9d4ebb9e47d4379!2zSOG7hyBUaOG7kW5nIE7hu4dtIFBow6F0IMSQ4bqhdCA5!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633769394086!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN1","province_code":" HOCHIMINH "}, {"name":"ĐL LIÊN Á","web_address":" 231-233 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.3068541918137!2d106.7620918319504!3d10.78779355965406!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752678e5e67caf%3A0x2b11cb902a85ebd5!2zMjMxIMSQxrDhu51uZyBOZ3V54buFbiBEdXkgVHJpbmgsIFBoxrDhu51uZyBCw6xuaCBUcsawbmcgVMOieSwgUXXhuq1uIDIsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633770433203!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN2","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL KHO NỆM GIÁ RẺ","web_address":" 384 Tôn Đản, Phường 4, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.7343913319996!2d106.70559200855416!3d10.75494197409358!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f7226747023%3A0x41391eb2a28db807!2zMzg0IMSQxrDhu51uZyBUw7RuIMSQ4bqjbiwgUGjGsOG7nW5nIDQsIFF14bqtbiA0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633771114137!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN4","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"SIÊU THỊ NỆM","web_address":" 275 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.7238169770067!2d106.7059208132355!3d10.75575569429881!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f71f976f493%3A0x90b82e6eea2ee172!2zMjc1IMSQxrDhu51uZyBUw7RuIMSQ4bqjbiwgUGjGsOG7nW5nIDE1LCBRdeG6rW4gNCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633771425849!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN4","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL MATTRESS KHO TRẦN VĂN MƯỜI","web_address":" 105 Bà Hom, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.7417627331997!2d106.62919001465498!3d10.754374692336478!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752e8185f2ede9%3A0x7ab9490e6a65f2fe!2zMTA1IELDoCBIb20sIFBoxrDhu51uZyAxMywgUXXhuq1uIDYsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634038663772!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN6","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL VINMATTRES KHO TRẦN VĂN MƯỜI","web_address":" 273 Tân Hòa Đông, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6668515802417!2d106.62171491428688!3d10.760138262437646!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752c28af9dc09f%3A0x7cebce38e596d217!2zMjczIFTDom4gSMOyYSDEkMO0bmcsIELDrG5oIFRy4buLIMSQw7RuZywgQsOsbmggVMOibiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633920489608!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN6","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL PHÁT ĐẠT KHÁNH","web_address":" 881 Hậu Giang, Quận 6, Phường 11, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.8454875445914!2d106.62648611465501!3d10.746389192341947!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752dd58412d9c3%3A0xf49845e3468e686d!2zODgxIMSQxrDhu51uZyBI4bqtdSBHaWFuZywgUGjGsOG7nW5nIDExLCBRdeG6rW4gNiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634038708290!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN6","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL NỆM STORE","web_address":" 892 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.8484776256746!2d106.62671541428683!3d10.746158906914816!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752dd57f7100f5%3A0x408c65c5dea3ba62!2zODkyIMSQxrDhu51uZyBI4bqtdSBHaWFuZywgUGjGsOG7nW5nIDEyLCBRdeG6rW4gNiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633773723134!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN6","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL PHÁT ĐẠT","web_address":" 886 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.8402538304736!2d106.62685331428682!3d10.746792262679879!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752dd57ff4b971%3A0x4e5bec4e31bd619c!2zODg2IMSQxrDhu51uZyBI4bqtdSBHaWFuZywgUGjGsOG7nW5nIDEyLCBRdeG6rW4gNiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633773992823!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN6","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL TIẾN ĐẠT","web_address":" 329 Lê Văn Lương, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.904319792146!2d106.7038773871868!3d10.74185724515351!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f9eee882925%3A0x3c187ddb39c628a3!2zxJDhuqFpIEzDvSBO4buHbSBUaeG6v24gxJDhuqF0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633919193893!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN7","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL NỆM PHÁT ĐẠT","web_address":" 218 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.949710658544!2d106.7165423547095!3d10.73835941848348!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f8411af0001%3A0x3abc34b5c7286dd6!2zMjE4IE5ndXnhu4VuIFRo4buLIFRo4bqtcCwgQsOsbmggVGh14bqtbiwgUXXhuq1uIDcsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633920283541!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN7","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL NỆM PHÁT ĐẠT","web_address":" 408 Tùng Thiện Vương, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.8675870380252!2d106.6568329912767!3d10.74468705263764!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752e5ee4564adb%3A0xdcf03b755e54bb9e!2zNDA4IFTDuW5nIFRoaeG7h24gVsawxqFuZywgUGjGsOG7nW5nIDEzLCBRdeG6rW4gOCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633923701437!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN8","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL SIÊU THỊ NỆM","web_address":" 279 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.8630459649667!2d106.6892533099756!3d10.74503683538186!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752fa7c2179d0b%3A0x21396b6f02443790!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgU2nDqnUgVGjhu4sgTuG7h20!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633923858230!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN8","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL ANH THƯ","web_address":" 820 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.263316809349!2d106.795436284311!3d10.79113339014011!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317526a26940b5a5%3A0x48917cf2f5e9c31c!2sAnh%20Thu!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633923966035!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN9","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL THIÊN LONG","web_address":" 375 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.6100895204845!2d106.8256358876315!3d10.84112155887873!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317520cec5cb6daf%3A0x22d427b59efe84d6!2zMzc1IE5ndXnhu4VuIFbEg24gVMSDbmcsIExvbmcgVGjhuqFuaCBN4bu5LCBRdeG6rW4gOSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633932665550!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN9","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL NỆM PHÁT ĐẠT","web_address":" 17 Ngô Gia Tự, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.577413899011!2d106.6719949146551!3d10.767015492327902!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ee044ba6e27%3A0xd2eb7239318b68d3!2zMTcgTmfDtCBHaWEgVOG7sSwgUGjGsOG7nW5nIDIsIFF14bqtbiAxMCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633932854454!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN10","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL EVERON THANH THÚY","web_address":" 469 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10,TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.384627415666!2d106.67180831465524!3d10.781824892317848!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ed7afea9cf3%3A0x845e848ce74bf789!2zNDY5IEPDoWNoIE3huqFuZyBUaMOhbmcgVMOhbSwgUGjGsOG7nW5nIDEzLCBRdeG6rW4gMTAsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634038858540!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN10","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL HỢP TIẾN","web_address":" 415 Ngô Gia Tự , Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6629785360087!2d106.6693585190644!3d10.7604361666582!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ee48e5a1847%3A0xe08407b50869f5b!2zNDE1IE5nw7QgR2lhIFThu7EsIFBoxrDhu51uZyAzLCBRdeG6rW4gMTAsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633933314665!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN10","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL LỘC PHÁT","web_address":" 150 Ông Bích Khiêm, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5853272958957!2d106.6435692630148!3d10.76640717386531!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752e9718e519f3%3A0xce8375386828e787!2zxJDhuqFpIEzDvSBO4buHbSBM4buZYyBQaMOhdA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633935226975!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN11","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL THỊNH PHÁT","web_address":" 199 Phan Văn Hớn, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.762527566124!2d106.6154758030422!3d10.82947664357792!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752bce3544e76f%3A0x9c366fb53d0c1ba1!2zxJDhuqFpIEzDvSBO4buHbSBUaOG7i25oIFBow6F0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633935348281!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN12","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL SIÊU THỊ NỆM","web_address":" 123 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31345.20484319193!2d106.6449686196487!3d10.876147543422!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529e3b4978bcb%3A0x8d8c445c5e16f932!2zU2nDqnUgVGjhu4sgTuG7h20gQ2jEg24gR2EgR-G7kWk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633935875456!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN12","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL HỒNG PHÁT","web_address":" 227 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.6596316921446!2d106.664936265876!3d10.83733833224298!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529a87ef39d5b%3A0xff12545cd4902268!2zMjI3IFRo4buRbmcgTmjhuqV0LCBQaMaw4budbmcgMTAsIEfDsiBW4bqlcCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oIDcwMDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633937094445!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANGOVAP","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL ĐỨC THÀNH","web_address":" 1035 Lê Đức Thọ, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.4696957724477!2d106.6617018720461!3d10.85183547473395!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529b982e78573%3A0xf9110a3ce5ca6f36!2zMTAzNSBMw6ogxJDhu6ljIFRo4buNLCBQaMaw4budbmcgMTYsIEfDsiBW4bqlcCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633937153698!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANGOVAP","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL TIẾN PHÁT","web_address":" 638 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.991382548975!2d106.715018323416!3d10.81197088425822!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752898f6ac3c19%3A0x52ee4e9f0e075f7f!2zNjM4IFjDtCBWaeG6v3QgTmdo4buHIFTEqW5oLCBQaMaw4budbmcgMjUsIELDrG5oIFRo4bqhbmgsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634039647901!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL TẤN DŨNG","web_address":" 311 Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.106581444392!2d106.70296531465556!3d10.803148392303425!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528b97ad1f9c3%3A0x55e7ad43f043722e!2zMzExIMSQxrDhu51uZyBC4bqhY2ggxJDhurFuZywgUGjGsOG7nW5nIDE1LCBCw6xuaCBUaOG6oW5oLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634039979443!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL PHƯƠNG ANH","web_address":" 889 Tỉnh Lộ 43, Khu phố 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.1634636008057!2d106.7294304146561!3d10.875168892254555!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d8077ab82941%3A0x4e2d8e59c7482e57!2zODg5IFRMNDMsIELDrG5oIENoaeG7g3UsIFRo4bunIMSQ4bupYywgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634040131627!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHUDUC","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL HƯNG THỊNH","web_address":" 631 Tô Ngọc Vân, P.Tam Bình, TP.Thủ Đức","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.2781986086993!2d106.7386956338381!3d10.86643243583051!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317527f104708701%3A0x8a3927b04aa42a0d!2zNjMxIMSQLiBUw7QgTmfhu41jIFbDom4sIELDrG5oIENoaeG7g3UsIFRo4bunIMSQ4bupYywgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633940288537!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHUDUC","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL HOÀNG LONG PHÁT","web_address":" 47/3A Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.627168484458!2d106.59789671465579!3d10.839817492278526!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752bb4d24c3bdb%3A0xc2e94c1975900383!2zxJDhuqFpIEzDvSBO4buHbSBIb8OgbmcgTG9uZyBQaMOhdA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633940355260!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOCMON","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL TÂM PHÁT TÚ ANH","web_address":" 93/1D, Nguyễn Ảnh Thủ, Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31348.486803165186!2d106.5999319529967!3d10.8448803516663!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752a10735fa0d7%3A0x266ae34e859d11d1!2zxJDhuqFpIEzDvSBO4buZaSBUaOG6pXQgVGjDqXAgVMO6IEFuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633940671441!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOCMON","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL THẢO NGUYÊN","web_address":" 1910 Huỳnh Tấn Phát, Tổ 16, KP6, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.615563948119!2d106.74069871465444!3d10.686918638675593!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31753ab9c18ee399%3A0xe66005d3de8d25a3!2zMTkxMCBIdeG7s25oIFThuqVuIFBow6F0LCBUVC4gTmjDoCBCw6gsIE5ow6AgQsOoLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633941754778!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHABE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL THANH THỦY","web_address":" 302 Nguyễn Văn Tạo ,Ấp 2, Xã Long Khởi, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3921.061927313967!2d106.72738201465408!3d10.652297192405847!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31753a7c1cee3a29%3A0x7139f8096704b44e!2zMzAyIMSQxrDhu51uZyBOZ3V54buFbiBWxINuIFThuqFvLCBMb25nIFRo4bubaSwgTmjDoCBCw6gsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633942021882!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHABE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL NGỌC HỒNG","web_address":" C17/52 đường Đinh Đức Thiện, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.9558027371777!2d106.5771508622843!3d10.66053864238706!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175330145e31e99%3A0xc138ca507182f851!2zYzE3LCA1MiDEkGluaCDEkOG7qWMgVGhp4buHbiwgQsOsbmggQ2jDoW5oLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633942985923!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENBINHCHANH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL SIÊU THỊ NỆM","web_address":" 56 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7838.785992858381!2d106.6320728064379!3d10.78118242195413!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f308f7908fb%3A0x5e13a2543758ef8a!2zU0nDilUgVEjhu4ogTuG7hk0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633943084389!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTANPHU","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL TUẤN HƯNG","web_address":" 237/14 Trần Bình Trọng, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.760522098425!2d106.68005581465503!3d10.75293089233749!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f0409da4d3f%3A0x89cac3b1490d21f3!2zMjM3LCAxNCBUcuG6p24gQsOsbmggVHLhu41uZywgUGjGsOG7nW5nIDEsIFF14bqtbiA1LCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634039079038!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTANPHU","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL THÚY VY","web_address":" 769 Lê Trọng Tấn, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.940088908394!2d106.6022651600746!3d10.81589691283414!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752b958301b13f%3A0xe3ae2bfa47a504ad!2zNzY5IEzDqiBUcuG7jW5nIFThuqVuLCBCw6xuaCBIxrBuZyBIb8OgLCBCw6xuaCBUw6JuLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633943784373!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTANPHU","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"ĐL SIÊU THỊ NỆM","web_address":" 263 Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.4271691641507!2d106.6305474298949!3d10.77855866514554!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ea76cc22293%3A0xce7918b9bdf043c0!2zMjYzIFRob-G6oWkgTmfhu41jIEjhuqd1LCBQaMO6IFRo4bqhbmgsIFTDom4gUGjDuiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633944095179!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTANPHU","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"TĐL MIMOSA","web_address":" 466 Lê Trọng Tấn, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.028897343917!2d106.6158227!3d10.809098599999999!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752b8e9dbe50ff%3A0x48b30084df3f787b!2zTuG7h20gQ2FvIFN1IEdpw6EgUuG6uyAtIE5ndW5nb24udm4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633944306381!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTANPHU","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":" ĐL CHÍ HÙNG","web_address":" 297 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.320573798921!2d106.6413432146554!3d10.786740892314535!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eb1873a098d%3A0xb746be02ae1f52ac!2zMjk3IMSQxrDhu51uZyBI4buTbmcgTOG6oWMsIFBoxrDhu51uZyAxMCwgVMOibiBCw6xuaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634040642974!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTANBINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":" ĐL TRƯỜNG PHÁT","web_address":" 1012 Âu Cơ, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15677.242214259913!2d106.63350587513601!3d10.7875097270231!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752951718611e1%3A0x782a292057588598!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgQ2jEg24gTuG7h20gVHLGsOG7nW5nIFBow6F0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634040712152!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTANBINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":" ĐL CHĂN GA GỐI NỆM","web_address":" 582 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31354.420715882126!2d106.58812996086989!3d10.788120758060794!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752c6b099af7fb%3A0x477a1a9d5c0d6f5!2zVGjhur8gR2nhu5tpIENoxINuIEdhIEfhu5FpIE7hu4dt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1633946336570!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBINHTAN","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":" ĐL EDEN","web_address":" 387 Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7837.948279303997!2d106.58847800671313!3d10.813290817227594!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752b98ce6d9e63%3A0x9eaf68b8a31a5729!2zMzg3IMSQLiBOZ3V54buFbiBUaOG7iyBUw7osIELDrG5oIEjGsG5nIEhvw6AgQiwgQsOsbmggVMOibiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634006435200!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBINHTAN","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":" ĐL HỒNG THẮM","web_address":" 786-788 Tỉnh lộ 10, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6940749793775!2d106.609523355065!3d10.75804408123559!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752c36e8bb2999%3A0x93a1231737e019a2!2zNzg2IFRMMTAsIELDrG5oIFRy4buLIMSQw7RuZyBCLCBCw6xuaCBUw6JuLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634007153520!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBINHTAN","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":" ĐL PHÁT ĐẠT","web_address":" 264 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.186762664533!2d106.6811915342456!3d10.79700351983883!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d6c7b5fc75%3A0x150541dcb12cf276!2zMjY0IFBoYW4gxJDDrG5oIFBow7luZywgUGjGsOG7nW5nIDEsIFBow7ogTmh14bqtbiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634009350524!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANPHUNHUAN","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":" ĐL ÁNH DƯƠNG","web_address":" 34/4 Thủ Khoa Huân, KP Bình Phước A, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d232.6932960761694!2d106.71413654296417!3d10.97110406076645!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d0afacbc6e77%3A0xb072d49871a2d31d!2zMzQsIDQgxJAuIFRo4bunIEtob2EgSHXDom4sIELDrG5oIENodeG6qW4sIFRodeG6rW4gQW4sIELDrG5oIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e1!3m2!1svi!2s!4v1634011265819!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATHUANAN","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL KIM CƯƠNG","web_address":" 81A Đường 22/12, Khu Phố 1, Phường An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7834.205892612778!2d106.701921123738!3d10.95559576880026!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d75ae2046c6d%3A0x9cdf2afac59ff48f!2zODEgxJAuIDIyIFRow6FuZyAxMg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634018671159!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATHUANAN","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL NỆM GIÁ SỈ","web_address":" 2/3A Bình Đức, Phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.4536740940766!2d106.71430501465673!3d10.929062192218096!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d77b442910eb%3A0x5b9bfc648c68b97!2zMDMgU-G7kSAyLCBCaW5oIEhvw6AsIFRodeG6rW4gQW4sIELDrG5oIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634019730904!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATHUANAN","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL NHÀ PHỐ","web_address":" 131A Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.6810038553117!2d106.70221131465665!3d10.911829992229796!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d79974983753%3A0xc52d90028e80ebfa!2zMTMxYSBOZ3V54buFbiBWxINuIFRp4bq_dCwgTMOhaSBUaGnDqnUsIFRodeG6rW4gQW4sIELDrG5oIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634020140731!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATHUANAN","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL THANH THANH TUẤN","web_address":" 6/15 Ấp Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7833.829930146189!2d106.7374904348877!3d10.969790999999992!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d745cedaaaab%3A0x5bde37abb054677!2zU2nDqnUgdGjhu4sgxJBp4buHbiBtw6F5IFhBTkggLSBCw6xuaCBDaHXhuqluIChUaHXhuq1uIEFuKQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634094209177!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATHUANAN","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL NỆM SỐ 8","web_address":" 81A Cách Mạng Tháng 8, KP. Đông Tư, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.690891238354!2d106.6984020145031!3d10.911079892230267!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d7987aae6327%3A0xb9bdcf22f5399251!2zODEgxJAuIEPDoWNoIE3huqFuZyBUaMOhbmcgOCwgTMOhaSBUaGnDqnUsIFRodeG6rW4gQW4sIELDrG5oIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1636626901154!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATHUANAN","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL HUY KHẢI I","web_address":" 29 Đường DT743A, Phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d62691.687645851394!2d106.7219731823257!3d10.870066957483257!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d8e7776309f3%3A0x997240b04e6245bb!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgTuG7h20tTuG7mWkgVGjhuqV0IEh1eSBLaOG6o2k!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634115728995!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXADIAN","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL HUY KHẢI II","web_address":" 2/9 Quốc Lộ 1K, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.9734222148704!2d106.7779791146563!3d10.88962429224477!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d88c19bd7421%3A0xcd04e903d12775b9!2zMiwgOSBRdeG7kWMgbOG7mSAxSywgxJDDtG5nIEhvw6AsIETEqSBBbiwgQsOsbmggRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634115892783!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXADIAN","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL VẠN THÀNH","web_address":" 115 An Bình, P. Bình Đường 3, TP. Dĩ An, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1959.1152259061578!2d106.7558984767703!3d10.87006894144201!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752789eba41473%3A0xed063c0aeaf60c95!2zS0NOIELDrG5oIMSQxrDhu51uZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634095662156!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXADIAN","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL THIÊN PHÚ","web_address":" 79 Nguyễn Trãi, TP. Dĩ An, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.7873450641496!2d106.75489616862372!3d10.903759810132046!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d84560bf865b%3A0x2be5deff0af1905e!2zNzkgxJDGsOG7nW5nIE5ndXnhu4VuIFRyw6NpLCBExKkgQW4sIELDrG5oIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634023003651!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXADIAN","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL MINH TÂM","web_address":" 13/15 Đường Tỉnh 743, TP. Dĩ An, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d62676.79838043223!2d106.71557427466715!3d10.940703567184778!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d97df4a083c9%3A0x2cccdbfa0e0eb65a!2zTuG7h20gTWluaCBUw6Jt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634090010687!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXADIAN","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL TÚ ĐẠT","web_address":" 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Chiêu Liêu, TP. Dĩ An, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d244.8434658679778!2d106.75896896351439!3d10.92589718659082!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d9b020fb7f0f%3A0x1fc163e0c673a26f!2zMTk0IMSQLiBOZ3V54buFbiBUaOG7iyBNaW5oIEtoYWksIFTDom4gxJDDtG5nIEhp4buHcCwgRMSpIEFuLCBCw6xuaCBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634026883832!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXADIAN","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL MINH KHÔI","web_address":" 1184 CMT8, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.0056802599274!2d106.67021121465692!3d10.962942992195151!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d6d4f1a95a7f%3A0x3bab9b19ade685cb!2zMTE4NCDEkC4gQ8OhY2ggTeG6oW5nIFRow6FuZyA4LCBQaMO6IFRo4buNLCBUaOG7pyBE4bqndSBN4buZdCwgQsOsbmggRMawxqFuZyA3NTAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634027004334!5m2!1svi!2s","district_code":"THPHOTHUDAUMOT","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL HOÀNG TÚ","web_address":" 316 Phú Lợi, P. Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.7357924067087!2d106.67565301465713!3d10.983304192181329!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d0df72d3b38d%3A0x10943febacce45fc!2zxJDhuqFpIEzDvSBO4buHbSBIb8OgbmcgVMO6!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634027063554!5m2!1svi!2s","district_code":"THPHOTHUDAUMOT","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL NHÀ PHỐ 2","web_address":" 745 CMT8, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.903169961232!2d106.65753221465711!3d10.97068109218993!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d133e609a1ed%3A0xdd89860f5af9b830!2zNzQ1IMSQLiBDw6FjaCBN4bqhbmcgVGjDoW5nIDgsIENow6FuaCBOZ2jEqWEsIFRo4bunIEThuqd1IE3hu5l0LCBCw6xuaCBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634027238689!5m2!1svi!2s","district_code":"THPHOTHUDAUMOT","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":" ĐL PHƯỚC THỊNH","web_address":" 433 QL14, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1954.6011604334785!2d106.9000073744074!3d11.53733955345368!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174a03b564901d3%3A0xca0f5a089c974e17!2zxJDhuqFpIEzDvSBO4buHbSBQaMaw4bubYyBUaOG7i25o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634027404804!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXADONGXOAI","province_code":"BINHPHUOC"}, {"name":" ĐL NỆM GIÁ SỈ","web_address":" 102 Quốc lộ 51, Long Bình Tân, TP Biên Hoà, Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.826958179855!2d106.8535257957164!3d10.90075208140861!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174df05546460bb%3A0x851585c9e5e2697!2zMTAyIFFMNTEsIExvbmcgQsOsbmggVMOibiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634027498821!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBIENHOA","province_code":"DONGNAI"}, {"name":" ĐL THÁI AN","web_address":" 123/13B Phạm Văn Thuận, KP 3, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.2893224024497!2d106.86236091465678!3d10.941503789171207!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174de89d165b621%3A0x55ea42c873365f76!2zMTIzIMSQLiBQaOG6oW0gVsSDbiBUaHXhuq1uLCBUYW0gSG_DoCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634028060247!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBIENHOA","province_code":"DONGNAI"}, {"name":" ĐL VINMATTRES.COM","web_address":" 43A Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa, Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.9668854797515!2d106.84712491465699!3d10.965872092193116!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174dc3aa5be9525%3A0x38b1176d2b56ecfc!2zNDMgxJAuIE5ndXnhu4VuIMOBaSBRdeG7kWMsIFTDom4gVGnhur9uLCBUaMOgbmggcGjhu5EgQmnDqm4gSMOyYSwgxJDhu5NuZyBOYWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634028595703!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBIENHOA","province_code":"DONGNAI"}, {"name":" ĐL THUẬN PHÁT ĐỒNG NAI","web_address":" 74/15 Phạm Văn Thuận, TP. Biên Hòa, Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.290622936689!2d106.85765301465678!3d10.941405392209683!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174de88d9e75d33%3A0x61f9e0b13b2cd9e7!2zNzQsIFR14bqlbiBBbmggQnVpbGRpbmcsIDM5OS8xNS8xMiDEkC4gUGjhuqFtIFbEg24gVGh14bqtbiwgVGFtIEhp4buHcCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634028886000!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBIENHOA","province_code":"DONGNAI"}, {"name":" TĐL QUỐC TRUNG","web_address":" 177 Hồ Thị Hương, Long Khánh, Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.302292817322!2d107.24589301465687!3d10.940522423017853!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174f8d695ee9ca7%3A0xe0dcf9fa915995e9!2zMTc3IEjhu5MgVGjhu4sgSMawxqFuZywgWHXDom4gVHJ1bmcsIExvbmcgS2jDoW5oLCDEkOG7k25nIE5haSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634029074920!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXALONGKHANH","province_code":"DONGNAI"}, {"name":" ĐL TÙNG THU","web_address":" 35 Hùng Vương, Ấp 1, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6967705557713!2d106.943145!3d10.7578367!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317518c3bf8db0b9%3A0x13f0f6ce9138551c!2zMzUgSMO5bmcgVsawxqFuZywgSGnhu4dwIFBoxrDhu5tjLCBOaMahbiBUcuG6oWNoLCDEkOG7k25nIE5haSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634029229637!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHONTRACH","province_code":"DONGNAI"}, {"name":" ĐL KIM BÌNH","web_address":" 218 Phạm Ngũ Lão, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3903.527329252894!2d108.4352726705522!3d11.9379472930714!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31711331d7a7ba21%3A0x810e38b3638808af!2zxJDGsOG7nW5nIFBo4bqhbSBOZ8WpIEzDo28sIFBoxrDhu51uZyA0LCBUcC4gxJDDoCBM4bqhdCwgTMOibSDEkOG7k25nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634029436597!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHODALAT","province_code":"LAMDONG"}, {"name":" ĐL CÔNG THÀNH","web_address":" 37 Phan Bội Châu, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3903.441930162661!2d108.4385382331352!3d11.94387458545132!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31711328d01d6343%3A0x7ea621e37fcf36f7!2zMzcgUGhhbiBC4buZaSBDaMOidSwgUGjGsOG7nW5nIDEsIFRow6BuaCBwaOG7kSDEkMOgIEzhuqF0LCBMw6JtIMSQ4buTbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634029741825!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHODALAT","province_code":"LAMDONG"}, {"name":" ĐL NGUYÊN NGỌC","web_address":" 21 Nguyễn Văn Cừ, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3909.208460872247!2d107.82091551466252!3d11.53689869180827!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3173f7ba0b39425d%3A0x82b195d148e8ee8a!2zMjEgxJAuIE5ndXnhu4VuIFbEg24gQ-G7qywgTOG7mWMgU8ahbiwgQuG6o28gTOG7mWMsIEzDom0gxJDhu5NuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634029831014!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBAOLOC","province_code":"LAMDONG"}, {"name":" ĐL CHĂN GA GỐI NỆM","web_address":" 41 Lê Thị Pha. TP Bảo Lộc, Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3909.086558031024!2d107.8077911146626!3d11.545648391802379!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3173f653395fd2d5%3A0x8fb9f00849460e69!2zNDEgTMOqIFRo4buLIFBoYSwgUGjGsOG7nW5nIDEsIELhuqNvIEzhu5ljLCBMw6JtIMSQ4buTbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634030860903!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBAOLOC","province_code":"LAMDONG"}, {"name":" ĐL SÔNG HỒNG ĐỨC TRỌNG","web_address":" 19 Trần Hưng Đạo, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3906.5277594402864!2d108.37062731466442!3d11.7278226916803!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317146d13e6d0e37%3A0x7905dfd4ff937af7!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgU8O0bmcgSOG7k25n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634031291691!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDUCTRONG","province_code":"LAMDONG"}, {"name":" ĐL SÔNG HỒNG ĐƠN DƯƠNG","web_address":" Bến xe Tá Lợi-Thị trấn Thạnh Mỹ, Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3906.0696823691155!2d108.48382151466481!3d11.760141891658579!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31713f84b727f54f%3A0xd10742557c517bb6!2zQuG6vk4gWEUgxJDGoE4gRMavxqBORw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634032556229!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONDUONG","province_code":"LAMDONG"}, {"name":" ĐL SÔNG HỒNG DI LINH","web_address":" 733 Hùng Vương, Huyện Di Linh, Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3908.471000098817!2d108.078713655538!3d11.58973116163546!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31715671ef85fdf9%3A0x1a66e513e87cd311!2zNzMzIEjDuW5nIFbGsMahbmcsIERpIExpbmgsIEzDom0gxJDhu5NuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634032766004!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDILINH","province_code":"LAMDONG"}, {"name":" TĐL AN THI","web_address":" 90 Nguyễn Văn Cừ, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3892.3167811167373!2d108.06406421467453!3d12.692735242931315!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3171f7c67e936c7f%3A0xbef31903801826fb!2zOTAgTmd1eeG7hW4gVsSDbiBD4burLCBUw6JuIEzhuq1wLCBUaMOgbmggcGjhu5EgQnXDtG4gTWEgVGh14buZdCwgxJDhuq9rIEzhuq9rLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634032867180!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBUONMATHUOT","province_code":"DAKLAK"}, {"name":" ĐL VĨNH PHÁT","web_address":" 562 Giải Phóng, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4619.23957649372!2d108.20587836679314!3d13.206346522555144!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316e0d0e9a582aeb%3A0x7fe79f279e9c29af!2zNTYyIEdp4bqjaSBQaMOzbmcsIFRULiBFYSBEcsSDbmcsIEVhIEgnTGVvLCDEkOG6r2sgTOG6r2ssIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634033203041!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENEAHLEO","province_code":"DAKLAK"}, {"name":" ĐL THANH BÌNH SÀI GÒN","web_address":" 115 Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku, Gia Lai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3871.664968145603!2d107.99507871468934!3d13.97853689020107!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316c1f7900da9fc7%3A0x62424e2ba82306bb!2zTuG7mWkgVGjhuqV0IFLDqG0gTcOgbiBUaGFuaCBCw6xuaCBTw6BpIEfDsm4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634033246961!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOPLEIKU","province_code":"GIALAI"}, {"name":" ĐẠI LÝ THU THUỶ","web_address":" 02 Trần Phú, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3871.6670320773596!2d107.99720611468926!3d13.9784141902012!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316c1f788a3ee5bd%3A0x79b938199feb8655!2zxJDhuqFpIEzDvSBDaMSDbiBHYSBH4buRaSDEkOG7h20gVGh1IFRo4buneQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634033323868!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOPLEIKU","province_code":"GIALAI"}, {"name":" ĐL HAVICO GIA HÂN","web_address":" 187 Trần Phú, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3871.65955034062!2d107.99408371468925!3d13.978858971734628!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316c1fc4587f9ad7%3A0x5e0d72bb470b39c0!2zQ2jEg24gUmEgR-G7kWkgTuG7h20gSEFOVklDTyBHaWEgTmdhbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634033516328!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOPLEIKU","province_code":"GIALAI"}, {"name":" ĐL HOÀNG ANH GIA LAI","web_address":" 350 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, Kon Tum","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3865.33915361896!2d108.00043881469368!3d14.3497738899626!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316bffa0282aa475%3A0x4f5153182da305b3!2zMzUwIFRy4bqnbiBIxrBuZyDEkOG6oW8!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634033603179!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOKONTUM","province_code":"KONTUM"}, {"name":" ĐL KHO NỆM THIÊN NGA","web_address":" 24 Trần Bình Trọng, Phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, Kon Tum","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3865.327776557194!2d108.00001721469378!3d14.35043308996216!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316bffa03cd22107%3A0x61ee571b0f4b4268!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgTuG7h20gVGhpw6puIE5nYQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634033695647!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOKONTUM","province_code":"KONTUM"}, {"name":" ĐL KIM CƯƠNG RẠP HÁT","web_address":" 18 Võ Văn Tần, Phường 2, TP. Tân An, Long An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3922.5133131435678!2d106.4092004!3d10.5389458!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310ab6269053d4c3%3A0x24ff7a82198dcf0a!2zMTggVsO1IFbEg24gVOG6p24sIFBoxrDhu51uZyAyLCBUw6JuIEFuLCBMb25nIEFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634033842046!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTANAN","province_code":"LONGAN"}, {"name":" ĐL KIM HƯƠNG","web_address":" 50 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Tân An, Long An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3922.53646257176!2d106.41351541465308!3d10.53712809248418!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310ab62217976f99%3A0x7f857488e53cc62c!2zNTAgTmd1eeG7hW4gxJDDrG5oIENoaeG7g3UsIFBoxrDhu51uZyAxLCBUw6JuIEFuLCBMb25nIEFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634033916580!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTANAN","province_code":"LONGAN"}, {"name":" ĐL DUY PHÁT","web_address":" 76 Nguyễn Hữu Thọ,Bến Lức, Long An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3921.2347035253792!2d106.48515701465398!3d10.638866192415003!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310acc629f356107%3A0x356375634aaebd4c!2zNzYgTmd1eeG7hW4gSOG7r3UgVGjhu40sIFRULiBC4bq_biBM4bupYywgQuG6v24gTOG7qWMsIExvbmcgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634034018201!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENBENLUC","province_code":"LONGAN"}, {"name":" ĐL NGỌC NƯƠNG 4","web_address":" 32 E Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.1479353164805!2d105.9766429!3d10.2496504!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a9d3192fb10b1%3A0xe40046cf18f7ebf9!2zMzIgVHLhuqduIMSQ4bqhaSBOZ2jEqWEsIFBoxrDhu51uZyA0LCBWxKluaCBMb25nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634034149268!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINHLONG","province_code":"VINHLONG"}, {"name":" ĐL MINH ANH","web_address":" 50 Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.3246261204445!2d105.95413011465041!3d10.23538069269008!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a82ba26de7a53%3A0xa643758cdae884b5!2zTWluaCBBbmggQ2jEg24gLSBEcmFwIC0gR-G7kWkgLSBO4buHbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634034240664!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINHLONG","province_code":"VINHLONG"}, {"name":" ĐL HOÀNG ĐĂNG","web_address":" 167/5G Phạm Hùng, Quận Cái Răng, Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.237070321523!2d105.74728961464828!3d9.997265992853032!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a089bb76a73663%3A0x865fb1cbea026b36!2zMTY3LCA1QSwgxJAgUGjhuqFtIEjDuW5nLCBQLCBDw6FpIFLEg25nLCBD4bqnbiBUaMahLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634037240805!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANCAIRANG","province_code":"CANTHO"}, {"name":" ĐL NĂM TÂY","web_address":" 228 Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.9664098308012!2d105.75542721464846!3d10.019630592837734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a08849cdb7a7b5%3A0xac31862ed906035b!2zMjI4IMSQLiAzLTIsIEjGsG5nIEzhu6NpLCBOaW5oIEtp4buBdSwgQ-G6p24gVGjGoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634037959345!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNINHKIEU","province_code":"CANTHO"}, {"name":" ĐL TIẾN ĐẠT","web_address":" 369 Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.825678353326!2d105.75079701464863!3d10.031239692829807!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a088417f6a35e9%3A0x724523028846b222!2zMzY5IE5ndXnhu4VuIFbEg24gQ-G7qywgUGjGsOG7nW5nIEFuIEtow6FuaCwgTmluaCBLaeG7gXUsIEPhuqduIFRoxqEsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634038133216!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNINHKIEU","province_code":"CANTHO"}, {"name":" ĐL TOÀN THỊNH","web_address":" 464 CMT8, P. Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7856.877069479193!2d105.75807252370586!3d10.063107221231629!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a087c2a71d16c3%3A0x3792b51ae066d5fa!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgTuG7h20gVG_DoG4gVGjhu4tuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634038464047!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBINHTHUY","province_code":"CANTHO"}, {"name":" ĐL OAI PHƯỢNG","web_address":" 262 Đường Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.660211130242!2d106.35077851465158!3d10.369029892598736!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aaffc24a9fb59%3A0xd8c448ed29317dfe!2zMjYyIOG6pHAgQuG6r2MsIFBoxrDhu51uZyA1LCBUaMOgbmggcGjhu5EgTeG7uSBUaG8sIFRp4buBbiBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634038536616!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOMYTHO","province_code":"TIENGIANG"}, {"name":" TĐL THẾ GIỚI NỆM HOÀNG THÀNH","web_address":" 26A2 ĐL Đồng Khởi, TP. Bến Tre, Bến Tre","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15704.629616038786!2d106.3491513169884!3d10.248886198315887!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aa62afa2da883%3A0xee5b31f2207d4914!2zVGjhur8gR2nhu5tpIE7hu4dtIEhvw6BuZyBUaMOgbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1637654017130!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBENTRE","province_code":"BENTRE"}, {"name":" ĐL NỆM GIÁ SỈ","web_address":" 219 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang, Khánh Hòa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3899.0938783271918!2d109.18033431429805!3d12.241922533781645!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31705d8153618feb%3A0x8025e54f4b92df82!2zMjE5IEzDqiBI4buTbmcgUGhvbmcsIFBoxrDhu5tjIFTDom4sIFRow6BuaCBwaOG7kSBOaGEgVHJhbmcsIEtow6FuaCBIw7JhIDY1MDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634037048404!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONHATRANG","province_code":"KHANHHOA"}, {"name":" ĐL NỆM XINH","web_address":" 268 Thống Nhất, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3908.718664630596!2d108.98947651429285!3d11.572014747169613!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3170d02f3483d065%3A0x750ca9c3d6fe51c!2zMjY4IFRo4buRbmcgTmjhuqV0LCBUaGFuaCBTb24sIFBoYW4gUmFuZy1UaMOhcCBDaMOgbSwgTmluaCBUaHXhuq1uLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634036869331!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOPHANRANGTHAPCHAM","province_code":"NINHTHUAN"}, {"name":" ĐL HIỆU BUÔN TƯ HỔ 2","web_address":" 240A Đường 23/8, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3937.4172862722285!2d105.70482191427786!3d9.296243087306873!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a10943e6250d65%3A0x4fcd4bcd07740272!2zMjQwYSAyMyBUaMOhbmcgOCwgUGjGsOG7nW5nIDgsIELhuqFjIExpw6p1LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634036815343!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACLIEU","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"ĐL THANH BÌNH","web_address":" 111 Trần Phú, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3937.4912147320256!2d105.71935751464237!3d9.289668693340328!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a109651529b927%3A0x5a814874579f8e92!2zMTExIFRy4bqnbiBQaMO6LCBQaMaw4budbmcgNywgQuG6oWMgTGnDqnUsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634090298755!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACLIEU","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"ĐL CƯỜNG ANH","web_address":" 139 Trần Huỳnh, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3937.4418204705134!2d105.71911571464234!3d9.294061793337264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a1096e4fb307cb%3A0x6fa748c9e4747dc3!2zMTM5IFRy4bqnbiBIdeG7s25oLCBQaMaw4budbmcgNywgQuG6oWMgTGnDqnUsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634094864780!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACLIEU","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"ĐL HÒA PHÁT","web_address":" 459 Trần Phú, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3937.3541512130923!2d105.71907791427795!3d9.30185398721814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a10912d03bb101%3A0x9d4a40facbb64430!2zNDU5IFRy4bqnbiBQaMO6LCBQaMaw4budbmcgNywgQuG6oWMgTGnDqnUsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634039617949!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACLIEU","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"ĐL KIM PHỤNG HẢO","web_address":" 65-67 Lý Bôn, Phường 4, TP. Cà Mau, Cà Mau","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3938.700214463106!2d105.14569321427729!3d9.181491289111205!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a14998cb32649d%3A0x517277031d660819!2zNjUgTMO9IELDtG4sIFBoxrDhu51uZyA0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgQ8OgIE1hdSwgQ8OgIE1hdSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634039581852!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMAU","province_code":"CAMAU"}, {"name":"ĐL ĐỆM CAO SU THANH HÓA","web_address":" 65 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.9659665893987!2d105.78766861477315!3d19.799040286677222!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313657fb0fbc88bf%3A0xd6d0015a1b0fa130!2zNjUgTmd1eeG7hW4gRHV5IEhp4buHdSwgxJDDtG5nIEjGsG5nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVGhhbmggSMOzYSwgVGhhbmggSG_DoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634094594695!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐL MINH HƯNG","web_address":" 50 Dốc Ga, Phường Phú Sơn, TP. Thanh Hoá, Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15014.285750894336!2d105.76173658346619!3d19.815759995535675!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f7f5a862113b%3A0x65a53355f52fe7b1!2zNTAgxJDGsOG7nW5nIEThu5FjIEdhLCBQLiBQaMO6IFPGoW4sIFRow6BuaCBwaOG7kSBUaGFuaCBIw7NhLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634033654052!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐL NGỌC BÍCH","web_address":" 265 Phan Đăng Lưu, TP. Huế, Thừa Thiên Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3825.9502888645957!2d107.58261901434169!3d16.478054632729872!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a128938b0efb%3A0x62847fdf74b7dd50!2zMjY1IFBoYW4gxJDEg25nIEzGsHUsIFBow7ogSG_DoCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634039490299!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"ĐL MINH TRANG","web_address":" 352-354 Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.7138025543263!2d107.08870041428425!3d10.364753169492523!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31756fda955d081d%3A0xb617b72a9920de8a!2zMzUyIE5ndXnhu4VuIEFuIE5pbmgsIFBoxrDhu51uZyA4LCBUaMOgbmggcGjhu5EgVsWpbmcgVOG6p3UsIELDoCBS4buLYSAtIFbFqW5nIFTDoHUsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634039443061!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVUNGTAU","province_code":"BARIAVUNGTAU"}, {"name":"ĐL CÔ HƯƠNG ĐỒNG LỢI","web_address":" 530 Trần Hưng Đạo, Đức Thắng, TP. Phan Thiết, Bình Thuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.5514623847557!2d108.08951791428797!3d10.921652871797162!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3176825470025881%3A0xa0e7849d59da7867!2zNTMwIFRy4bqnbiBIxrBuZyDEkOG6oW8sIEzhuqFjIMSQ4bqhbywgVGjDoG5oIHBo4buRIFBoYW4gVGhp4bq_dCwgQsOsbmggVGh14bqtbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634034825789!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOPHANTHIET","province_code":"BINHTHUAN"}, {"name":"ĐL LAM LOAN","web_address":" 160 Lê Đại Hành, Phường Hưng Trí, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.593391048301!2d106.65179131428691!3d10.765787262335026!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eeb40861b77%3A0x50fae927e2815f0b!2zMzQ3LzE2MCBMw6ogxJDhuqFpIEjDoG5oLCBQaMaw4budbmcgMTMsIFF14bqtbiAxMSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634033180884!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKYANH","province_code":"HATINH"}, {"name":"ĐL TUẤN LINH","web_address":" 215 Trần Phú, Phường Đông Ngàn, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3721.902055641625!2d105.95707696471527!3d21.11647067385133!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313507dcb766a5ad%3A0x11fbf8638221bad0!2zMjE1IMSQLiBUcuG6p24gUGjDuiwgVFguIFThu6sgU8ahbiwgVOG7qyBTxqFuLCBC4bqvYyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1634032865333!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATUSON","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐL TUYẾT BAN","web_address":" 46 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3196.229758018831!2d105.91417371439931!3d20.537684509737865!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d1d61d2df7d1%3A0x18d4409334b0cc18!2zxJDhuqFpIEzDvSBUdXnhur90IEJhbg!5e1!3m2!1svi!2s!4v1634032131775!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOPHULY","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐL KHÁNH PHƯƠNG","web_address":" 42 Khúc Thừa Dụ, P. Thanh Trung, TP. Hải Dương, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1593.9218390212584!2d106.29810505793029!3d20.935274701656198!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359ba75549ffc3%3A0xb52b4d7377f9e499!2zNDIgS2jDumMgVGjhu6thIEThu6UsIFAuIFRoYW5oIFRydW5nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6o2kgRMawxqFuZywgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e1!3m2!1svi!2s!4v1634031884228!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAIDUONG","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐL PHƯƠNG BẮC","web_address":" 37 Quang Trung, P.Tân Quang, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3704.119564475513!2d105.21204611466345!3d21.814310785578154!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134adfe9743918b%3A0x39df8dd4bbcffcef!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgQ2jEg24gRHJhcCBQaMawxqFuZyBC4bqvYw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1636626251523!5m2!1svi!2s ","district_code":"TH.PHOTUYENQUANG","province_code":"TUYENQUANG"}, {"name":"ĐL THẮNG HẠNH","web_address":" 301 Trường Chinh, P. Quán Trữ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.0403388845575!2d106.65571791464474!3d20.83007748610641!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7099511b52f1%3A0xb56af53e56b477df!2zMzAxIFRyxrDhu51uZyBDaGluaCwgUXXDoW4gVHLhu68sIEtp4bq_biBBbiwgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1638269089460!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUANKIENAN","province_code":"HAIPHONG"} ] }